Méér wetenschappers in de media  


Science ON AIR is het platform voor wetenschap in de media.

U zoekt als journalist, redacteur of organisator van evenementen naar wetenschappers die op een heldere en aansprekende manier kunnen vertellen over hun onderzoek.

Wij presenteren de profielen van die wetenschappers. Daarin staat onder meer een korte omschrijving van hun expertise, hun ervaring in de media en hun directe contactgegevens.

 

Dr. Pooyan Tamimi Arab
Nederland is nog niet gewend aan openbare religieuze rituelen.
Bekijk profiel >>
Dr. ing. Martina Vijver
Een milieuprobleem voorkomen, is de ultieme stap in een duurzame wereld.
Bekijk profiel >>
Dr. Umar Ryad
Als je het heden en verleden van Europa wilt begrijpen, kom je niet om moslims heen.
Bekijk profiel >>
Dr. Elles Bulder
Beleid voor krimpregio's vergt maatwerk.
Bekijk profiel >>
Dr. ir. Jeroen Guinée
Innovatieprocessen begeleiden tot werkelijk duurzame producten is het leukst.
Bekijk profiel >>
Marietje Beemsterboer MA
In het debat gaat het altijd alleen over orthodox-islamitische scholen.
Bekijk profiel >>
Dr. Asghar Seyed-Gohrab
Voor mij persoonlijk is belangrijk: hoe werkt Iran?
Bekijk profiel >>
Dr. Carina Wiekens
Een klein duurzaam energieproject heeft een enorme spin-off.
Bekijk profiel >>
Ir. Jelle Pama
Komst aardbevings- simulator motor voor Groningse bouwwereld.
Bekijk profiel >>

Mededelingen