Delen?

Musea en universiteiten worstelen met de vraag hoe ze moeten omgaan met afbeeldingen van de Profeet Mohammed. Religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab (Universiteit Utrecht) trekt een grens. Een interview met dagblad Trouw (18-04-2017)
Gebedsoproepen vanuit moskeeën wekken wrevel in de Nederlandse samenleving. De Fatihmoskee in Oldenzaal begint onder kritiek met een proef. De reactie legt volgens promovendus Pooyan Tamimi Arab bloot dat veel Nederlanders niet tolerant zijn, maar dat tolerantie wordt afgedwongen door wetten en bestuurders. Interview met het Reformatorisch Dagblad (01-06-2015).