Delen?
'De tijd dat de fysiotherapeut een stencil met oefeningen meegaf is voobij.'

Lector Pascal Ravesteijn haalt digitale toekomst binnen in kleine maar ook hele grote ondernemingen.

ZZP-er, leidinggevende in het hoger onderwijs of CEO? Het maakt Pascal Ravesteijn niet uit. Als je je maar bewust bent van de razendsnelle 'digitale transformatie' anno nu. 'Een fysiotherapeut hoeft van mij echt niet te leren programmeren. Maar om nou je klant stencils met oefeningen mee te geven... Er zijn apps beschikbaar die dat veel beter doen: thuis oefenen, motiveren en terugkoppelen.'

Pascal Ravesteijn is lector Procesinnovatie en Informatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht. Waar de wereld in snel tempo verandert (lees: digitaliseert), merkt hij dat ondernemers en managers van klein tot groot - maar ook in het hoger onderwijs, bij de overheid en in de zorg - moeite hebben om digitale innovaties toe te passen en te integreren. 'En dat terwijl je digitale skills in iedere beroepsgroep nodig hebt. Of je nu tekstschrijver bent of een groot bedrijf leidt.'

Bij digitale innovatie wordt snel gedacht aan Social Media. Werken in de Cloud. Of apps. Maar het gaat verder. Eén van de dingen die Ravesteijn doet is in nauwe samenwerking met organisaties onderzoeken hoe processen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, geoptimaliseerd kunnen worden. Hij ontwikkelt nieuwe business modellen op basis van digitale diensten ('de term ICT dekt de lading eigenlijk niet,' stelt de lector) en vertaalt dit naar de procesinrichting - ook wel business process management genoemd.

Niet onbelangrijk: de rol van de IT-afdeling binnen de organisatie. De specialisten die naar Ravesteijns zin te vaak intern gericht zijn. Zij weten veel, koesteren hun kennis, maar delen die niet. 'Ík claim dat het niet een zaak van de IT-afdeling alleen is. Digitale transformatie heeft impact op de hele onderneming. Dat geldt voor alle bedrijven. Voor het MKB. Maar ook voor de fietsenmaker om de hoek die straks z'n e-bike zo vol heeft zitten met chips dat hij 'm aan een tablet moet hangen om hem uit te lezen.'

'De essentie is dat we ons bewust zijn van de digitale ontwikkelingen. En hoe je die vertaalt naar jouw bedrijf - naar jouw vaardigheden,' stelt Ravesteijn. Hij heeft het over e-leadership. Dat kán betekenen dat de organisatie op de schop moet, omdat de hiërarchische structuurwaarin veel ondernemingen (nog) werken zich lang niet altijd leent voor procesinnovatie.

Maar juist daarin kunnen Pascal Ravesteijn en zijn team het verschil maken. 'Wij kunnen de organisatie doorlichten en adviseren hoe de digitale transformatie daarbinnen vorm kan krijgen,' zegt hij. Iets minder bescheiden kan je zeggen dat de lector de toekomst alvast binnen haalt.

Meer over het onderzoeksthema Innovatie en Business vindt u op POdium.

Pascal Ravesteijn vertelt over e-CF in de Hogeschool Utrecht.