Delen?
Industriële Ecologie is een relatief jonge wetenschap die zich bezighoudt met de fysieke economie. Economen onderzoeken geldstromen in de maatschappij, industrieel ecologen volgen producten en materialen, het grondstoffenverbruik en de emissies die daardoor ontstaan.

Hoogleraar Industriële Ecologie Arnold Tukker is directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML) en wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. “Industriële Ecologie brengt de hele economie fysiek in kaart: producten, grondstoffen, materialen en emissies”, zegt Tukker. Daarvoor is een aantal tools ontwikkeld die een economie en eventuele milieuproblemen kwantificeerbaar maakt.

Ecosystemen

De twee bekendste zijn de levenscyclusanalyse (LCA) die de hele levensketen van een product van wieg tot graf inzichtelijk maakt, en de materiaalstroomanalyse (MFA) die materiaalstromen en voorraden in economie en milieu volgt. Daarnaast hanteren wetenschappers de zogenoemde milieugerichte input-/outputanalyse, die alle economische relaties in de vorm van productstromen tussen economische sectoren wereldwijd weergeeft.

“Daarmee krijg je dus niet alleen zicht op de economische inkoop, verkoop en toegevoegde waarde per bedrijfstak, maar ook de fysieke grondstof, en productstromen en emissies”, zeg Tukker. Kort gezegd: wat gaat er in en wat komt er weer uit.

Duurzame productie

Harde data over productieprocessen dragen bij aan verduurzaming van de economie, zegt Tukker. Een van de activiteiten van het CML is kennisdeling binnen het Centre for Sustainability, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. “Het idee is dat we elkaar aanvullen. Onze kennis over grondstoffen, productstromen en emissies De duurzame product- en technologie-ontwikkeling van Delftse onderzoekers. Nieuwe business modellen van de Rotterdam School of Management. Die combinatie van kennis kan echt zorgen voor een circulaire economie.”

Ondanks het groeiend bewustzijn over verduurzaming, gaat het de wetenschapper niet snel genoeg. Nieuwe technologie is in het begin vaak nog onvoldoende concurrerend. Nederland is wispelturig in zijn subsidieregelingen voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie en investeert niet voldoende in innovatie. “Terwijl de klimaatdoelstellingen van Parijs alleen haalbaar zijn door grote veranderingen”, zegt Tukker. “Je hebt dus mensen nodig die dat proces versnellen. Die in staat zijn bedrijven en overheden een zet in de goede richting te geven.”

Snelle veranderingen

In de drie grote pijlers van de economie, energie, mobiliteit en voeding, verwacht hij snelle, zichtbare veranderingen. “Je ziet het aan de doorbraak van goedkope zonnepanelen, de opkomst van de elektrische auto, en de huishoudelijke energie-opslagsystemen van Tesla. Er gebeurt heel veel. Er zitten gelukzoekers tussen, maar voor hetzelfde geld ontstaat er een nieuwe Amazon.”

Met zo’n beleid is het niet verwonderlijk dat Nederland onderaan de Europese lijst bungelt als het gaat om het aandeel duurzame energie. Nederland, neem in klimaatbeleid toch een voorbeeld aan Duitsland, betoogt Arnold Tukker in het Leidsch Dagblad.
Er staat ons een ‘duizelingwekkende opgave’ van economische groei en verminderd grondstofgebruik te wachten volgens Professor Arnold Tukker (Universiteit Leiden). De circulaire economie wordt vaak genoemd als dé oplossing. De overgang naar die zo gedroomde ‘kringloopeconomie’ bevat echter een aantal ongemakkelijke waarheden. - OneWorld Magazine.
We onttrekken grondstoffen aan de aarde, gebruiken ze een tijdje en gooien ze weg. ,,Als we zo doorgaan, hebben we over 300 jaar de hele aardkorst aan materiaal nodig. Dat gaat niet’’, zegt Arnold Tukker, hoogleraar industriële ecologie in een interview met het Leidsch Dagblad (betaalmuur)
De wereld stevent af op een enorm klimaatprobleem. Pensioenfondsen moeten snel hun beleggingsstrategie aanpassen, schrijft CML-directeur Arnold Tukker in een opiniestuk voor Trouw (betaalmuur).
Het nieuwe energieakkoord geeft bedrijven en consumenten een leidraad bij vergroening. Waarom geen 100% duurzame dwang? Tukker pleit voor een combinatie van regels en labels.
Interview in de aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs met onder meer Arnold Tukker. Over de uitdagingen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
Interview met de Huffington Post vanwege de lancering van de Resource Efficiency Index, een meetinstrument voor grondstoffengebruik.